Omgevingsvergunning plaatselijk bekend Lies 18 te Lies

Dit item is verlopen op 18-08-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Lies
Publicatiedatum: 18-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 4 juni 2020, sectie I, kadastraal perceelnummer 2308, plaatselijk bekend Lies 18 te Lies, het aanbrengen van een nieuwe inrit, kenmerk 2020-FUMO-0041982.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.