Omgevingsvergunning plaatselijk bekend Mersakkerweg 5 te Formerum (verlenging beslistermijn)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 22-10-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 4 augustus 2020, kadastrale sectie I, kadastraal perceelnummer 1323, plaatselijk bekend Mersakkerweg 5 te Formerum, het inpandig creƫren van huisvesting voor tijdelijk personeel op de bovenverdieping, kenmerk 2020-FUMO-043723.

Het besluit moet uiterlijk op 15 december 2020 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.