Omgevingsvergunning plaatselijk bekend Noordhoek 12 te Lies

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Lies
Publicatiedatum: 29-10-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 19 oktober 2020, perceel gesitueerd tussen nummer 10 en 14, plaatselijk bekend Noordhoek 12 te Lies, bouwen nieuwe woning en bijgebouw, kenmerk 2020-FUMO-0046206.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.