Omgevingsvergunning plaatselijk bekend Noordlandweg 6 te Midsland (verlenging beslistermijn)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 24-12-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 26 oktober 2020, kadastrale sectie H, kadastraal perceelnummer 3419, plaatselijk bekend Noordlandweg 6 te Midsland, een éénrichting uitrit aanleggen, kenmerk 2020-FUMO-0046352.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.