Omgevingsvergunning plaatselijk bekend Sportlaan te West-Terschelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 08-10-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 1 oktober 2020, kadastrale sectie E, perceelnummer 1368, plaatselijk bekend Sportlaan te West-Terschelling, opslag van golf oefenmateriaal in een 20 voet zeecontainer en een ballenvanger voor Golfclub Terschelling, kenmerk 2020-FUMO-0045530.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.