Omgevingsvergunning plaatselijk bekend Suderachterom te Midsland

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 25-03-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 15 maart 2021, kadastrale sectie G, kadastraal perceelnummer 232, plaatselijk bekend Suderachterom te Midsland, bouwen woning conform woonvisie, kenmerk 2021-FUMO-0050941.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.