Omgevingsvergunning plaatselijk bekend Westerbuurtstraat 35 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 25-08-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 25-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 3 april 2020, kadastraal bekend gemeente Terschelling, sectie A, nummer 3564, plaatselijk bekend Westerbuurtstraat 35 te West-Terschelling, het na-isoleren van bestaande kap van een woning, kenmerk 2020-FUMO-0040131. Het besluit moet op 10 augustus 2020 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.