Omgevingsvergunning sectie A perceelnummer 4036 (nabij Dennenweg 4B, 8881 CJ te West-Terschelling) (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 12-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 12-09-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 12 juli 2019, sectie A perceelnummer 4036 (nabij Dennenweg 4B, 8881 CJ te West-Terschelling), het kappen van een boom ten behoeve van lokaalcentrum voor data, telecommunicatie en tv, kenmerk 2019-FUMO-0034782. Het besluit moet uiterlijk 17 oktober 2019 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.