Omgevingsvergunning sectie E, nummers 1617, 1530 en 1625, project in het kader van PAS Terschelling

Dit item is verlopen op 08-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 08-11-2018
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 26 oktober 2018, kadastrale gemeente Terschelling; sectie E, nummers 1617, 1530 en 1625, project in het kader van PAS Terschelling. Het uitvoeren van werkzaamheden in bestaande stuifkuilen om de kuilen weer dynamisch te krijgen. Het opschonen/verwijderen van vegetatie uit de stuifkuilen, kenmerk 2018-FUMO-0030043.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.