Omgevingsvergunning , sectie I perceelnummer 304; Molkenbosweg - Dirkmansweg te Formerum (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 11-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 11-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 8 februari 2019, sectie I perceelnummer 304; Molkenbosweg - Dirkmansweg te Formerum, het bouwen van 3 zomerwoningen, kenmerk 2019-FUMO-0031525.

Het besluit moet uiterlijk op 16 mei 2019 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.