Omgevingsvergunning Sportlaan nabij nummer 11 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 08-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 08-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 5 juni 2019, Sportlaan nabij nummer 11 te West-Terschelling, het plaatsen van tenten op een sportterrein t.b.v. een congres (handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (bestemmingsplan)), kenmerk 2019-FUMO-0034183.

Het besluit moet uiterlijk op 8 oktober 2019 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.