Omgevingsvergunning ’t Land 1 te West-Terschelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 31-12-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 18 december 2020, ’t Land 1 te West-Terschelling, slopen bestaande woning en hiervoor in de plaats 8 logiesfuncties en 1 woonfunctie in één woongebouw, kenmerk 2020-FUMO-0047882.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.