Omgevingsvergunning t.b.v. de Berenloop

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 16-09-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 31 augustus 2021, Sportlaan bij nummer 11 (oude voetbalveld/sportterrein) en de Longway nabij nummer 28A (groepenterrein Staatsbosbeheer) te West-Terschelling, het tijdelijk afwijken (5 jaar) t.b.v. de Berenloop (handelen in strijd met een bestemmingsplan), kenmerk 2021-FUMO-0056313.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.