Omgevingsvergunning Tordelenweg 2 te Hoorn

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 26-09-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 16 september 2019, Tordelenweg 2 te Hoorn, bouwen van een schuur, kenmerk 2019-FUMO-0035669.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.