Omgevingsvergunning Torenstraat 6 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 04-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 04-01-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 29 november 2018, Torenstraat 6 te West-Terschelling, het vervangen van een raamkozijn door een deurkozijn, kenmerk 2018-FUMO-0030408.

Het besluit moet uiterlijk op 6 maart 2019 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.