Omgevingsvergunning Tuintjesweg 4 te Striep (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 04-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Striep
Publicatiedatum: 04-01-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 14 november 2018, Tuintjesweg 4 te Striep, het vervangen van enkel- door dubbel glas in een monumentaal pand, kenmerk 2018-FUMO-0030253.

Het besluit moet uiterlijk op 20 februari 2019 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.