Omgevingsvergunning van Lerger Miedenweg naar Dorpsstraat 20 Hoorn (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 26-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 26-04-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 12 maart 2019, kadastraal bekend sectie I nummer 2375 en 2374 en 2751 en 2750 en 2364, van Lerger Miedenweg naar Dorpsstraat 20 Hoorn, het aanleggen van een paardenpad, kenmerk 2019-FUMO-0032381. Het besluit moet uiterlijk op 17 juni 2019 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.