Omgevingsvergunning Vluchtweg 5 te Baaiduinen

Dit item is verlopen op 03-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Baaiduinen
Publicatiedatum: 03-10-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 12 juli 2019, Vluchtweg 5 te Baaiduinen, dakkapel oostzijde gewijzigd uitgevoerd (t.o.v. vergunning 2017-FUMO-0020352), kenmerk 2019-FUMO-0035788.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.