Omgevingsvergunning West aan Zee 164 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)

Dit item is verlopen op 06-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 06-02-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 19 december 2019, West aan Zee 164 te West-Terschelling, het realiseren van een recreatiewoning, kenmerk 2019-FUMO-0036832. Het besluit moet uiterlijk op 25 maart 2020 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.