Omgevingsvergunning Westerburen 33 te Midsland

Dit item is verlopen op 02-09-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 02-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 20 juni 2020, Westerburen 33 te Midsland, plaatsen dakkapel westzijde, kenmerk 2020-FUMO-0042563.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.