Omgevingsvergunning Westerbuurtstraat 34 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 09-09-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 09-07-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 25 juni 2020, Westerbuurtstraat 34 te West-Terschelling, verlengen bovenverdieping, kenmerk 2020-FUMO-0042753.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.