Omgevingsvergunning Willem Barentszkade 14 en Commandeurstraat 13 te West-Terschelling (verlenging beslistermijn)

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 05-12-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 20 juni 2019, Willem Barentszkade 14 en Commandeurstraat 13 te West-Terschelling, de nieuwbouw van een fietsenopslag en twee woningen, kenmerk 2019-FUMO-0034408. Het besluit moet op 16 januari 2020 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.