Omgevingsvergunning Willem Barentszkade 27 te West-Terschelling

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 02-12-2021
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 20 november 2021, Willem Barentszkade 27 te West-Terschelling, het opvangen van het bovenliggende gevelmetselwerk door stalen ligger, kenmerk 2021-FUMO-0059040.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.