Omgevingsvergunning Willem Barentszkade 43 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 22-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 22-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 9 augustus 2019, Willem Barentszkade 43 te West-Terschelling, aanvraag omgevingsvergunning strijdig gebruik i.v.m. besloten evenement 3 en 4 september 2019 Tonnenloods, kenmerk 2019-FUMO-0035207.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.