Omgevinsgvergunning Lies 63 te Lies

Dit item is verlopen op 12-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Lies
Publicatiedatum: 12-12-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 3 december 2019, Lies 63 te Lies, aanvraag vergunning voor reeds gerealiseerde vergunningsvrije schuur die achteraf te hoog is geworden, kenmerk 2019-FUMO-0036646.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.