Onherroepelijk bestemmingsplan Dorsvereniging Terschelling

Dit item is verlopen op 30-09-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 30-07-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Dorsvereniging Terschelling’, vastgesteld op 27 mei 2020,  onherroepelijk is geworden met ingang van 25 juli 2020. Het bestemmingsplan maakt het realiseren van een kleinschalige opslagruimte voor historisch agrarisch materiaal van de Dorsvereniging mogelijk.

Gedurende de beroepstermijn is geen beroep ingesteld of verzocht om schorsing van het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken  zijn in te zien bij de publieksbalie op het gemeentehuis, Burgemeester van Heusdenweg 10A te West-Terschelling en via:

In verband met het coronavirus is het gemeentehuis alleen te bezoeken op afspraak. Wilt u het bestemmingsplan op het gemeentehuis inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via www.terschelling.nl of bellen naar 0562-446244.