Onherroepelijk bestemmingsplan Kunneweg 8 te Hoorn

Dit item is verlopen op 28-08-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hoorn
Publicatiedatum: 30-06-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Kunneweg 8 te Hoorn’, vastgesteld op 22 april 2020,  onherroepelijk is geworden met ingang van 19 juni 2020. Het bestemmingsplan maakt het draaien van het bouwvlak en het uitbreiden van het woonperceel aan de Kunneweg 8 mogelijk.

Gedurende de beroepstermijn is geen beroep ingesteld of verzocht om schorsing van het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken  zijn in te zien bij de publieksbalie op het gemeentehuis, Burgemeester van Heusdenweg 10A te West-Terschelling en via:

In verband met het coronavirus is het gemeentehuis alleen te bezoeken op afspraak. Wilt u het bestemmingsplan op het gemeentehuis inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via www.terschelling.nl of bellen naar 0562-446244.