Onherroepelijk bestemmingsplan Recreatiewoningen Midsland Noord

Dit item is verlopen op 28-08-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 30-06-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Recreatiewoningen Midsland Noord’, vastgesteld op 22 april 2020,  onherroepelijk is geworden met ingang van 19 juni 2020. Het bestemmingsplan maakt de bouw van drie recreatiewoningen aan de Duinweg Midsland (kadastraal: Terschelling, sectie H, nummer 3358) te Midsland mogelijk.

Gedurende de beroepstermijn is geen beroep ingesteld of verzocht om schorsing van het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken zijn in te zien bij de publieksbalie op het gemeentehuis, Burgemeester van Heusdenweg 10A te West-Terschelling en via:

In verband met het coronavirus is het gemeentehuis alleen te bezoeken op afspraak. Wilt u het bestemmingsplan op het gemeentehuis inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via www.terschelling.nl of bellen naar 0562-446244.