Ontheffing aan de Politieacademie

Dit item is verlopen op 19-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 19-09-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Aan de Politieacademie is ontheffing verleend voor het gebruik van de openbare weg voor diverse activiteiten in het kader van een politietraining op 18 september 2019 (verzonden op 12 september 2019).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.