Ontheffing ingezetenschap

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 05-06-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

In de openbare digitale raadsvergadering van 27 mei 2020 heeft de gemeenteraad de wethouders mevrouw J. Hoekstra-Sikkema en dhr. S. Haringa, die beide niet woonachtig zijn in de gemeente Terschelling, de verleende ontheffing van het  vereiste ingezetenschap van de gemeente verlengd voor de periode van één jaar, ingaande 28 mei 2020.