Ontheffing voor het verbranden van snoeiafval

Dit item is verlopen op 13-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 13-02-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Er is een ontheffing verleend voor het verbranden van snoeiafval op het perceelnummer sectie I 2253, gelegen te Formerum (verzonden op 5 februari 2020).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit besluit.