Ontwerp bestemmingsplan Dorpsstraat 20 te Hoorn

Dit item is verlopen op 25-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8896JE20
Publicatiedatum: 25-10-2018
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt met ingang van vrijdag 26 oktober 2018 het ontwerp bestemmingsplan “Dorpsstraat 20 te Hoorn”  ter inzage (plan ID: NL.IMRO.0093.BP2018DORPSSTR20.ON01).

Het bestemmingsplan is opgesteld om de uitbreiding van de bedrijfsgebouwen voor de paardenhouderij aan de Dorpsstraat 20 te Hoorn mogelijk te maken met een overdekte hal waar de eigen paarden getraind kunnen worden (kadastraal bekend: sectie I, nummers 2943/2944). Ook wordt er voor de deelnemers aan ponykampen een nieuw onderkomen gerealiseerd in het bestaande gebouw waarin zich ook de bedrijfswoning bevindt. Het vakantieappartement wordt in dit bestemmingsplan voorzien van een positieve bestemming. In het nieuw te bouwen bedrijfsgebouw worden tot slot de kantine alsmede de verblijfsruimte voor stagiairs gerealiseerd.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt van vrijdag 26 oktober t/m donderdag 6 december  2018 ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. U kunt het stuk digitaal raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl of hieronder als pdf bestand downloaden. Tegen vergoeding kan een afschrift van het ontwerpplan worden verstrekt op het gemeentehuis. De authentieke planbestanden zijn te vinden via http://wro.leeuwarden.nl/terschelling.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Dit kan door het sturen van een brief aan de gemeenteraad van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Ook kan mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiervoor een afspraak maken met Arjen Kuijt via telefoonnummer 0562-446244. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt geadviseerd om minimaal twee weken voor het verlopen van de ter inzage termijn een afspraak te maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.