Ontwerp bestemmingsplan Heereweg 9A te Midsland

Dit item is verlopen op 05-07-2022.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-05-2022
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt met ingang van vrijdag 6 mei 2022 het ontwerp bestemmingsplan ‘Midsland - Heereweg 9A’ zes weken ter inzage (plan ID: NL.IMRO.0093.BP2022HEEREWEG9A-ON01). Dit is opgesteld om een reeds bestaand recreatieverblijf (’t Roefke) op het perceel alsnog vast te leggen in een bestemmingsplan.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt van vrijdag 6 mei 2022 tot en met donderdag 16 juni 2022 voor een ieder ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. U kunt het stuk digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of hier onder als pdf bestand raadplegen. Wilt u het bestemmingsplan op het gemeentehuis inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via www.terschelling.nl of door te bellen naar 0562-446244. Tegen vergoeding kan een afschrift van het ontwerpplan worden verstrekt op het gemeentehuis.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Dit kan door het sturen van een brief aan de gemeenteraad van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Ook kan mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt geadviseerd om minimaal twee weken voor het verlopen van de ter inzage termijn een afspraak te maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.