Ontwerp bestemmingsplan “Kamperen bij de boer, Kooipad 7” te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 15-01-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8881JD7
Publicatiedatum: 15-11-2018
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt met ingang van vrijdag 16 november 2018 het ontwerp bestemmingsplan “Kamperen bij de boer, Kooipad 7”  ter inzage (plan ID: NL.IMRO.0093.BP2018KBDBKooipad7-ON01).

Het bestemmingsplan heeft tot doel om de aanduiding voor kamperen bij de boer te verwijderen van het perceel aan het Kooipad 7 te West-Terschelling (kadastraal bekend sectie H, nummer 2995) en te verplaatsen naar het vergunde perceel (kadastraal bekend sectie H, nummers 2069 & 2070).

Het ontwerp bestemmingsplan ligt van vrijdag 16 november 2018 t/m donderdag 27 december 2018 ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. U kunt het stuk digitaal raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/ of hier onder als pdf bestand downloaden. Tegen vergoeding kan een afschrift van het ontwerpplan worden verstrekt op het gemeentehuis. De authentieke planbestanden zijn te vinden via http://wro.leeuwarden.nl/terschelling.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Dit kan door het sturen van een brief aan de gemeenteraad van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Ook kan mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiervoor een afspraak maken met Arjen Kuijt via telefoonnummer 0562-446244. Om termijn- overschrijding te voorkomen wordt geadviseerd om minimaal twee weken voor het verlopen van de ter inzage termijn een afspraak te maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.