Ontwerp bestemmingsplan ‘Recreatiewoningen Duinweg 31 te Midsland’

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8891HR31
Publicatiedatum: 29-10-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt met ingang van vrijdag 30 oktober 2020 het ontwerp bestemmingsplan ‘Recreatiewoningen Duinweg 31 te Midsland’ ter inzage (plan ID: NL.IMRO.0093.BP2020DWMidsland31-ON01). Het bestemmingsplan is opgesteld om 4 recreatiewoningen te realiseren op het perceel aan de Duinweg Midsland 31 te Midsland.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt van vrijdag 30 oktober 2020 tot en met donderdag 11 december 2020 voor een ieder ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. U kunt het stuk ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl of hieronder als pdf bestanden downloaden.

In verband met het coronavirus is het gemeentehuis alleen te bezoeken op afspraak. Wilt u het bestemmingsplan op het gemeentehuis inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via https://www.terschelling.nl/ of bellen naar 0562-446244. Tegen vergoeding kan een afschrift van het ontwerpplan worden verstrekt op het gemeentehuis. De authentieke planbestanden zijn te vinden via http://wro.leeuwarden.nl/terschelling.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Dit kan door het sturen van een brief aan de gemeenteraad van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Ook kan mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiervoor een afspraak maken met Marieke Romar via telefoonnummer 0562-446244. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt geadviseerd om minimaal twee weken voor het verlopen van de ter inzage termijn een afspraak te maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.