Ontwerp bestemmingsplan ‘Voormalige Vossersschool te West–Terschelling’

Dit item is verlopen op 25-08-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 25-06-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt met ingang van vrijdag 26 juni 2020 het ontwerp bestemmingsplan ‘Voormalige Vossersschool te West-Terschelling’ ter inzage (plan ID: NL.IMRO.0093.BP2020vmVosserssch-ON01). Het bestemmingsplan is opgesteld om de realisatie van een woongebouw met vier inpandige wooneenheden in de vorm van een familiehuis met eventueel mantelzorg mogelijk te maken (kadastraal: gemeente Terschelling, sectie A, nummer 3991).

Het ontwerp bestemmingsplan ligt van vrijdag 26 juni 2020 tot en met donderdag 6 augustus 2020 voor een ieder ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis. In verband met het coronavirus is het gemeentehuis alleen te bezoeken op afspraak. Wilt u het bestemmingsplan op het gemeentehuis inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via www.terschelling.nl of door te bellen naar 0562-446244. Tegen vergoeding kan een afschrift van het ontwerpplan worden verstrekt op het gemeentehuis.

U kunt het stuk digitaal raadplegen op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ of hier onder als pdf bestand downloaden. De authentieke planbestanden zijn te vinden via http://wro.leeuwarden.nl/terschelling.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren brengen. Dit kan door het sturen van een brief aan de gemeenteraad van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Ook kan mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiervoor een afspraak maken met Lidewij van der Kooi via telefoonnummer 0562-446244. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt geadviseerd om minimaal twee weken voor het verlopen van de ter inzage termijn een afspraak te maken voor het indienen van een mondelinge zienswijze.