Ontwerp omgevingsvergunning bouw 2 woningen onder een kap, Formerum Zuid

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Formerum
Publicatiedatum: 21-10-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen op 23 augustus 2021, kadastrale sectie I, perceelnummer 3092 en 3093, plaatselijk bekend als voorlopig adres Formerum Zuid 11A en 11B, het bouwen van een twee onder 1 kapwoning. Het college van B&W is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 2021-FUMO-0055941 (plan ID op ruimtelijkeplannen.nl: NL.IMRO.0093.OV202155941FRMZUID-ON01).

De ontwerpbeschikking ligt vanaf vrijdag 22 oktober 2021 zes weken ter inzage:

  • Bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen 0566-750300), Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.
  • In het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via www.terschelling.nl of door te bellen naar 0562-446224.
  • De stukken zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl of hier te downloaden (Toelichting, besluitdocument, illustratie, beleidstekst).

Tegen de ontwerpbeschikkingen kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de gemeente: gemeente@terschelling.nl of tel. 0562-446244.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft u 6 weken de tijd om uw zienswijzen in te dienen tegen de ontwerpbeschikkingen. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na ter inzage leggen. De termijn om uw zienswijze in te dienen loopt van 23 oktober t/m 3 december 2021.