Ontwerp omgevingsvergunning bouwen woning Kathoek 9

Dit item is verlopen op 17-02-2022.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Lies
Publicatiedatum: 17-12-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen op 12 september 2021, kadastrale sectie I, kadastraal perceelnummer 1417, plaatselijk bekend als Kathoek 9 te Lies, het bouwen van een woning. Het college van B&W is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 2021-FUMO-0056714 (plan ID op ruimtelijkeplannen.nl: NL.IMRO.0093.OV202156714kathk9-ON01).

De ontwerpbeschikking lig vanaf vrijdag 17 december 2021 zes weken ter inzage:

  • bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen 0566-750300), Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.
  • in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via www.terschelling.nl of door te bellen naar 0562-446244.
  • de stukken zijn digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of hier te downloaden (Toelichting, besluitdocument, illustratie, beleidstekst).

Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de gemeente: gemeente@terschelling.nl of tel. 0562-446244.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft u 6 weken de tijd om uw zienswijzen in te dienen tegen de ontwerpbeschikkingen. De termijn loopt van 18 december 2021 t/m 28 januari 2022.