Ontwerp-subsidiejaarprogramma 2019

Dit item is verlopen op 25-12-2018.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 25-10-2018
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Het ontwerp-subsidiejaarprogramma 2019 met de beleidsregels ligt van 25 oktober t/m 6 december 2018 ter inzage in de inforuimte op het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Terschelling.