Ontwerp-subsidiejaarprogramma 2020

Dit item is verlopen op 17-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 17-10-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Het ontwerp-subsidiejaarprogramma 2020 met de beleidsregels liggen van 17 oktober t/m 27 november 2019 ter inzage in de inforuimte op het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden hun zienswijze schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Terschelling.