Ontwerp Subsidiejaarprogramma 2022 en de Ontwerp Uitvoeringsregeling Onderwijsachterstandenbeleid 2022

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Terschelling
Publicatiedatum: 18-11-2021
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Het Ontwerp Subsidiejaarprogramma 2022 en de Ontwerp Uitvoeringsregeling Onderwijsachterstandenbeleid 2022 liggen vanaf vrijdag 19 november 2021 gedurende zes weken ter inzage:

•           In het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via www.terschelling.nl of door te

           bellen naar 0562-446224.

•           De stukken zijn digitaal te raadplegen 'Ontwerp Subsidiejaarprogramma 2022' en 'Ontwerp Uitvoeringsregeling Onderwijsachterstandenbeleid 2022'

        

Tegen het Ontwerp Subsidiejaarprogramma 2022 en de Ontwerp Uitvoeringsregeling Onderwijsachterstandenbeleid 2022 kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de gemeente: gemeente@terschelling.nl of tel. 0562-446244.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft u 6 weken de tijd om uw zienswijzen in te dienen tegen het Ontwerp Subsidiejaarprogramma 2022 en de Ontwerp Uitvoeringsregeling Onderwijsachterstandenbeleid 2022. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na ter inzage leggen. De termijn om uw zienswijze in te dienen loopt van 20 november t/m 3 januari 2022.