Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning de Ruyterstraat 3 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 20-04-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 20-02-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen op 2 december 2019, de Ruyterstraat 3 te West-Terschelling, het brandveilig gebruik van het pand.

Het college van B&W is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 2019-FUMO-0036659.Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van B&W gemeente Terschelling. De ontwerpbeschikking ligt vanaf 13 februari 2020 zes weken ter inzage. Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de FUMO,  info@fumo.nl,  tel. 0566-75 03 00, bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.