Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Duinweg Hee 7 te Hee (Eilan)

Dit item is verlopen op 25-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hee
Publicatiedatum: 25-07-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen op 28 februari 2019, Duinweg Hee 7 te Hee, aanvraag omgevingsvergunning strijdig gebruik i.v.m. muziekevenement Eilân van 12 - 15 september. Het college van B&W is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 2019-FUMO-0031991.

Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van B&W gemeente Terschelling. De ontwerpbeschikking ligt vanaf 26 juli 2019 zes weken ter inzage. Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op de FUMO, e-mail info@fumo.nl,  tel. 0566-75 03 00, bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.