Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Oosterend 61-A te Oosterend

Dit item is verlopen op 12-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Oosterend
Publicatiedatum: 12-12-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen op 13 november 2019, Oosterend 61-A te Oosterend, het brandveilig gebruik van het pand. Het college van B&W is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 2019-FUMO-0036449.

Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van B&W gemeente Terschelling. De ontwerpbeschikking ligt vanaf 5 december 2019 zes weken ter inzage. Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de FUMO, e-mail info@fumo.nl,  tel. 0566-75 03 00, bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.