Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning plaatselijk bekend Vluchtweg te Baaiduinen

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Baaiduinen
Publicatiedatum: 24-12-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen op 29 september 2020, kadastrale sectie H, kadastraal perceelnummer 3292, plaatselijk bekend Vluchtweg te Baaiduinen, bouwen woning met schuur. Het college van B&W is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 2020-FUMO-0045517.

Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van B&W. De ontwerpbeschikking ligt vanaf 21 december 2020 zes weken ter inzage. Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de FUMO,  info@fumo.nl,  tel. 0566-75 03 00, bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.