Ontwerpbeschikking Oosterburen 2,4 en 6 te Midsland

Dit item is verlopen op 11-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Midsland
Publicatiedatum: 11-04-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen op 1 maart 2019, Oosterburen 2,4 en 6 te Midsland, het brandveilig gebruik voor het gehele pand van de Coop te Midsland, kenmerk 2019-FUMO-0032021. Het college van B&W is van plan de gevraagde vergunning te verlenen.

De ontwerpbeschikking ligt met ingang van 11 april 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis en bij de FUMO in Grou. Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Zienswijzen kunt u sturen naar het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8800 AA West-Terschelling.