Ontwerpbeschikking Sportlaan 5 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 17-03-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 17-01-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen op 20 augustus 2018, Sportlaan 5 te West-Terschelling, het brandveilig gebruiken van het WestCord Hotel, kenmerk 2018-FUMO-0029224.

Het college van B&W is van plan de gevraagde vergunning te verlenen. De ontwerpbeschikking ligt met ingang van 17 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis en bij de FUMO te Grouw. Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Zienswijzen kunt u sturen naar het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8800 AA West-Terschelling. Het besluit zal uiterlijk 31 maart 2019 worden genomen.