Ontwerpbeschikking Stayokay Hostel

Dit item is verlopen op 16-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 16-05-2019
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Ontvangen op 18 januari 2019, ’t Land 2 te West-Terschelling, het brandveilig gebruiken van het Stayokay Hostel, kenmerk 2019-FUMO-0031049.

Het college van B&W is van plan de gevraagde vergunning te verlenen. De ontwerpbeschikking ligt met ingang van 16 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis en bij de FUMO in Grou. Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Zienswijzen kunt u sturen naar het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8800 AA West-Terschelling. Het besluit zal uiterlijk 14 augustus 2019 worden genomen.