Ontwerpbeschikking Westerbuurtstraat 6 te West-Terschelling

Dit item is verlopen op 07-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: West-Terschelling
Publicatiedatum: 07-11-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd

Ontvangen op 9 september 2019, Westerbuurtstraat 6 te West-Terschelling, het wijzigen van de gebruiksfunctie van het pand, kenmerk 2019-FUMO-0035579. Het college van B&W is van plan de gevraagde vergunning te verlenen. De ontwerpbeschikking ligt met ingang van 7 november 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis en bij de FUMO in Grou. Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Zienswijzen kunt u sturen naar het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8800 AA West-Terschelling.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO,
e-mail info@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00.
Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.