Ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Landerum
Publicatiedatum: 24-12-2020
Soort bekendmaking: Overige bekendmakingen

Landerum 7A te Landerum (kadastraal: gemeente Terschelling, sectie I, nummer 2973), ten behoeve van toekennen nieuwe woonbestemming. Het college van B&W is van plan het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid vast te stellen. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid ligt ter inzage van 24 december 2020 t/m 5 februari 2021 in het gemeentehuis van de gemeente Terschelling.

Tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Zienswijzen kunt u sturen naar het college van B&W gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling.